Boboran siam

Alhamdulilah boboran taun ieu
masih tiasa pulang ka rumah, ngumpul raramean sareng keluarga balarea. Teu
karaos tos boboran deui, padahal asa nembe kamari boboran geningan teu
puguh-puguh tos tepang boboran deui. Saatos hampir sataun teu nincak nu janten
bumi akhirna ayeuna tiasa ngariung deui sasarengan dina kondisi anu jauh leuwih
sae, terutamina sareng mamah.

Tiap taun kalangkungan asa
sakedap pisan padahal seueur pisan hal anu robah, salah sahiji na rerencangan
sma nu tos pada mayunan nikah. Sapertos biasana tiap hari kadua lebaran aya
kumpulan di rorompok, biasana barudak sma kelas 2-1 ngarariung ngabuyarkeun
kasono na. taun ieu ngararumpul deui tapi teu di sangka-sangka gening sarumping
na tos nararikah. Si nunun ujug-ujug sumping nuju hamil 5 sasih, darjo nembe
nikah malahan mah si rijal tos gaduh putra nu umurna 6 sasih. Aya deui nu sanes
na nu tos rarumah tangga ngan teu tariasa sumping, komo deui mangnyaahkeun mah
dedi akung teu jadi sumping padahal mah nu niatan ka bumi teh si dedi. Tapi
meskipun tos pada rarumah tangga geningan ari tos ngararumpul deui sareng
rerencangan mah anger we kalakuanana mah masih bubudakeun. Hareureuy na the
gening teu rarubah, anger we balalodor. Mun ceuk barudak mah peupeurihan
hari-hari bias amah lieur ngurus gawe jeung rumahtangga, itung-itung sataun
sakali mah refreshing ngariung kieu the. Ah dasar we barudak mah !!

Ngiring bingah kanggo sadayana,
mudah-mudahan sadayana aya nu dina pamaksud sareng bahagia dina ngajalanan
kahirupanana.

( horeee…ini posting pertama gw dalam
bahasa sunda, ternyata gw masih dikit-dikit bisa euy, hihihihi….)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s